Om oss

Nomineringsgruppen Vår Kyrka bildades för fyra år sedan strax före valet till kyrkofullmäktige 2013. Vi var då bekymrade över den turbulens som uppstått i vår församling. Vårt motto ” För en bättre kyrka” togs så positivt emot av församlingen, att röstdeltagandet blev det tredje största i hela landet och högst i Lunds Stift. Det överväldigande stödet gjorde oss till den största gruppen i kyrkofullmäktige och gav oss nio mandat.

Under den gångna perioden har vi fått leda fullmäktige och kyrkoråd, vilket har skett med lugn och harmoni. Skickliga nya medarbetare har anställts, däribland ny kyrkoherde och ny organist. Under perioden har kyrkobyggnaderna väl underhållits och Skanörs församlingshus byggs nu om.

Gudstjänster, konserter och andra kyrkans aktiviteter, inte minst barn-och ungdomsverksamhet är mycket välbesökta. I förhållande till församlingens storlek är det nu rekordmånga som döps och konfirmeras här.

Vi i Vår Kyrka är alla mycket måna om kyrkans alla verksamheter, där vi flitigt deltar, liksom i söndagens gudstjänster i våra vackra kyrkor. Många av oss är aktiva i församlingens körer och engagerade som kyrkvärdar och diakonivärdar.

Vår Kyrka är en helt opolitisk nomineringsgrupp.