Om oss

     Nomineringsgruppen Vår Kyrka bildades strax före valet till Kyrkofullmäktige 2013. Vi var då bekymrade över den turbulens som uppstått i vår församling.
     Vårt motto ”För en bättre Kyrka” togs så positivt emot, att röstdeltagandet blev det tredje största i landet och högst i Lunds stift. Det överväldigande stödet gjorde oss till den största gruppen i Kyrkofullmäktige och gav oss nio mandat.
     Vid valet 2017 var vårt motto ”För en ännu bättre Kyrka”. Vi fick ännu större stöd av väljarna, det gav oss tio mandat i Kyrkofullmäktige, vilket är egen majoritet.
     Under dessa tvåperioder har vi fått leda fullmäktige och kyrkoråd. Nya medarbetare har anställts. Kyrkobyggnaderna och församlingshusen underhålls kontinuerligt, mer arbete planeras särskilt för Falsterbo kyrka. Skanörs församlingshus har renoverats.
     Gudstjänster, konserter och kyrkans övriga aktiviteter, inte minst barn och ungdomsverksamhet och även körverksamheten är mycket välbesökta och omtyckta. Församlingen är också attraktiv sett till att rekordmånga döps konfirmeras i våra kyrkor.
     Vi i Vår Kyrka är alla mycket måna om kyrkans alla verksamheter, särskilt söndagens gudstjänster i våra vackra kyrkor. Många av oss är aktiva i församlingens körer och engagerade som kyrkvärdar och diakonivärdar.

Vår Kyrka är en helt opolitisk nomineringsgrupp.