Föreningen

Som stöd till nomineringslistan Vår Kyrka i Skanör-Falsterbo församling finns en ideell förening. Föreningens övergripande uppgift är att utifrån en med Svenska kyrkan delad grundsyn verka för en andligt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbar utveckling i Skanör-Falsterbo församling. Föreningen nominerar kandidater till nomineringsgruppen Vår Kyrka i Skanör-Falsterbo församling för val till i första hand Kyrkofullmäktige. Föreningen tillvaratar sina intressen genom sin nomineringsgrupp och sina medlemmar för en vitaliserad demokrati i Skanör-Falsterbo församling. Föreningen och nomineringsgruppen är partipolitiskt obunden.

Medlemskap

Alla som vill stödja Vår Kyrka i Skanör-Falsterbo församling kan bli medlemmar i Föreningen Vår Kyrka i Skanör-Falsterbo församling. Till medlem kan väljas alla personer med anknytning och intresse för Skanör-Falsterbo församling utan krav på medlemskap i Svenska kyrkan. Ansökan om medlemskap kan ske till föreningens styrelse.

P g a pandemin och Covid-19 uttas ingen medlemsavgift för 2021.

För närvarande består styrelsen av följande personer:

Susanna Ohlsson, tf ordförande
Kerstin Nerman, sekreterare
Lars Lindmark, kassör
Övriga: Eva Julle, Catharina Gustafsson, Eva Palenius och Gunnel Nilsson

Stadgar för den ideella föreningen Vår Kyrka i Skanör-Falsterbo församling (PDF-dokument).

Stöd Vår Kyrka i Skanör-Falsterbo församling

Du kan stödja Vår Kyrka i Skanör-Falsterbo församling även utan att bli medlem i föreningen, förslagsvis genom att sätta in en gåva på kontonummer 8214-9 934 664 071-8 i Swedbank  eller Swish till 070 147 21 45. Alla gåvor är välkomna, stora som små, anonyma som icke-anonyma.