Föreningen

Som stöd till nomineringslistan Vår Kyrka i Skanör-Falsterbo församling finns en ideell förening. Föreningens övergripande uppgift är att utifrån en med Svenska kyrkan delad grundsyn verka för en andligt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbar utveckling i Skanör-Falsterbo församling. Föreningen nominerar kandidater till nomineringsgruppen Vår Kyrka i Skanör-Falsterbo församling för val till i första hand Kyrkofullmäktige. Föreningen tillvaratar sina intressen genom sin nomineringsgrupp och sina medlemmar för en vitaliserad demokrati i Skanör-Falsterbo församling. Föreningen och nomineringsgruppen är partipolitiskt obunden.

Medlemskap

Alla som vill stödja Vår Kyrka i Skanör-Falsterbo församling kan bli medlemmar i Föreningen Vår Kyrka i Skanör-Falsterbo församling. Till medlem kan väljas alla personer med anknytning och intresse för Skanör-Falsterbo församling utan krav på medlemskap i Svenska kyrkan. Ansökan om medlemskap kan ske till föreningens styrelse. Medlemsavgiften är 100 kr per år och betalas till kontonummer 8214-9 934 664 071-8 i Swedbank eller Swish till 070 147 21 45.

P g a pandemin och Covid-19 uttas i medlemsavgift för 2021.

För närvarande består styrelsen av följande personer:

Fredrik van Keesbeeck Andersson, tf ordförande.
Susanne Ohlsson, tf vice ordförande.
Lars Lindmark, kassör.
Kerstin Nerman, sekreterare.
Guje Fahlström Roth, ledamot.
Eva Julle, suppleant.
Catharina Gustafsson, suppleant.

Stadgar för den ideella föreningen Vår Kyrka i Skanör-Falsterbo församling (PDF-dokument).

Stöd Vår Kyrka i Skanör-Falsterbo församling

Du kan stödja Vår Kyrka i Skanör-Falsterbo församling även utan att bli medlem i föreningen, förslagsvis genom att sätta in en gåva på kontonummer 8214-9 934 664 071-8 i Swedbank  eller Swish till 070 147 21 45. Alla gåvor är välkomna, stora som små, anonyma som icke-anonyma.