Vi vill

Vi vill att vår församling skall vara en levande och glädjefylld plats där alla känner sig välkomna.

Vi vill bevara det goda som vi har startat och fortsätta att utveckla vår församling.

Kyrkan skall finnas som en trygghet i glädje och sorg, vid dop, vigslar och begravningar. Kyrkotillhörigheten i Skanör-Falsterbo församling ska förknippas med stolthet och kännas som en angelägen självklarhet för alla.

Vi vill därför:

  • Inspirera till ett dynamiskt gudstjänstliv speglat i musik, utställningar och föreläsningar.
  • Tillvarata driftighet och initiativkraft hos våra befintliga medarbetare och verksamhetsgrupper och hitta nya vägar och mötesplatser som förmår attrahera ännu fler församlingsmedlemmar.
  • Skapa förutsättningar för ett brett och inspirerande musikliv med en högkvalitativ kör- och konsertverksamhet.
  • Erbjuda en attraktiv barn- och ungdomsverksamhet som fångar upp våra yngre församlingsmedlemmar.
  • Vi vill att Skanör-Falsterbo församling ska präglas av öppenhet och god samverkan mellan förtroendevalda, anställda, stift och församling. Detta ser vi som grundläggande för en bättre kyrka!