Kyrkovalet 19 september

 

Nomineringsgruppen Vår Kyrka har med stor framgång deltagit i valen till Kyrkofullmäktige 2013 och 2017 och nu förbereder vi för fullt inför 2021 års val.
Vårt motto är detsamma som tidigare: En Levande och Aktiv Kyrka.

Ditt fortsatta stöd är viktigt i vårt arbete för En Ännu Bättre Kyrka.

Vi vill

Vi vill att vår församling skall vara en levande och glädjefylld plats där alla känner sig välkomna.

Vi vill bevara det goda som vi har startat och fortsätta att utveckla vår församling.

Kyrkan skall finnas som en trygghet i glädje och sorg, vid dop, vigslar och begravningar. Kyrkotillhörigheten i Skanör-Falsterbo församling ska förknippas med stolthet och kännas som en angelägen självklarhet för alla.

Vi vill därför:

  • Inspirera till ett dynamiskt gudstjänstliv speglat i musik, utställningar och föreläsningar.
  • Tillvarata driftighet och initiativkraft hos våra befintliga medarbetare och verksamhetsgrupper och hitta nya vägar och mötesplatser som förmår attrahera ännu fler församlingsmedlemmar.
  • Skapa förutsättningar för ett brett och inspirerande musikliv med en högkvalitativ kör- och konsertverksamhet.
  • Erbjuda en attraktiv barn- och ungdomsverksamhet som fångar upp våra yngre församlingsmedlemmar.
  • Vi vill att Skanör-Falsterbo församling ska präglas av öppenhet och god samverkan mellan förtroendevalda, anställda, stift och församling. Detta ser vi som grundläggande för en bättre kyrka!

Om oss

     Nomineringsgruppen Vår Kyrka bildades strax före valet till Kyrkofullmäktige 2013. Vi var då bekymrade över den turbulens som uppstått i vår församling.
     Vårt motto ”För en bättre Kyrka” togs så positivt emot, att röstdeltagandet blev det tredje största i landet och högst i Lunds stift. Det överväldigande stödet gjorde oss till den största gruppen i Kyrkofullmäktige och gav oss nio mandat.
     Vid valet 2017 var vårt motto ”För en ännu bättre Kyrka”. Vi fick ännu större stöd av väljarna, det gav oss tio mandat i Kyrkofullmäktige, vilket är egen majoritet.
     Under dessa tvåperioder har vi fått leda fullmäktige och kyrkoråd. Nya medarbetare har anställts. Kyrkobyggnaderna och församlingshusen underhålls kontinuerligt, mer arbete planeras särskilt för Falsterbo kyrka. Skanörs församlingshus har renoverats.
     Gudstjänster, konserter och kyrkans övriga aktiviteter, inte minst barn och ungdomsverksamhet och även körverksamheten är mycket välbesökta och omtyckta. Församlingen är också attraktiv sett till att rekordmånga döps konfirmeras i våra kyrkor.
     Vi i Vår Kyrka är alla mycket måna om kyrkans alla verksamheter, särskilt söndagens gudstjänster i våra vackra kyrkor. Många av oss är aktiva i församlingens körer och engagerade som kyrkvärdar och diakonivärdar.

Vår Kyrka är en helt opolitisk nomineringsgrupp.

Föreningen

Som stöd till nomineringslistan Vår Kyrka i Skanör-Falsterbo församling finns en ideell förening. Föreningens övergripande uppgift är att utifrån en med Svenska kyrkan delad grundsyn verka för en andligt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbar utveckling i Skanör-Falsterbo församling. Föreningen nominerar kandidater till nomineringsgruppen Vår Kyrka i Skanör-Falsterbo församling för val till i första hand Kyrkofullmäktige. Föreningen tillvaratar sina intressen genom sin nomineringsgrupp och sina medlemmar för en vitaliserad demokrati i Skanör-Falsterbo församling. Föreningen och nomineringsgruppen är partipolitiskt obunden.

Medlemskap

Alla som vill stödja Vår Kyrka i Skanör-Falsterbo församling kan bli medlemmar i Föreningen Vår Kyrka i Skanör-Falsterbo församling. Till medlem kan väljas alla personer med anknytning och intresse för Skanör-Falsterbo församling utan krav på medlemskap i Svenska kyrkan. Ansökan om medlemskap kan ske till föreningens styrelse.

P g a pandemin och Covid-19 uttas ingen medlemsavgift för 2021.

För närvarande består styrelsen av följande personer:

Susanna Ohlsson, tf ordförande
Kerstin Nerman, sekreterare
Lars Lindmark, kassör
Övriga: Eva Julle, Catharina Gustafsson, Eva Palenius och Gunnel Nilsson

Stadgar för den ideella föreningen Vår Kyrka i Skanör-Falsterbo församling (PDF-dokument).

Stöd Vår Kyrka i Skanör-Falsterbo församling

Du kan stödja Vår Kyrka i Skanör-Falsterbo församling även utan att bli medlem i föreningen, förslagsvis genom att sätta in en gåva på kontonummer 8214-9 934 664 071-8 i Swedbank  eller Swish till 070 147 21 45. Alla gåvor är välkomna, stora som små, anonyma som icke-anonyma.